გრავიოლა

რა არის გრავიოლა, გრავიოლას მოქმედების მექანიზმი, რომელი დაავადებების დროს გამოიყენება გრავიოლა

დაწვრილებით

კარდიოლოგია

კონსულტაციები, გაიდლაინები, კითხვა-პასუხი, სამკურნალო საშუალებები...

დაწვრილებით

ონკოლოგია

სიახლეები, ალტერნატიული მკურნალობის საშუალებები, რჩევები...

დაწვრილებით

პრეპარატები

გრავიოლა/გუანაბანა, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები, ვიტამინები/მინერალები, სტრესი და ნერვული სისტემა, გულის და სისხლძარღვები, ათეროსკლეროზი, ქალის ჯანმრთელობა

დაწვრილებით

სამ განზომილებიანი ექოკარდოგრაფიის კლინიკური აპრობაცია საქართველოში: მეთოდის უპირატესობები და შეზღუდვები

სამ განზომილებიანი ექოკარდოგრაფიის კლინიკური აპრობაცია საქართველოში: მეთოდის უპირატესობები და შეზღუდვები

ავტორი :დოქტორი დავით მალიძე. საავტორო უფლებები დაცულია. სტატიის გადასაბეჭდად მიმართეთ  vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 მალიძე დავითი, სამგანზომილებიანი ექოკარდიოგრაფია, ექოკარდიოგრაფია

სამ განზომილებიანი ექოკარდოგრაფია, 

დ. მალიძე,* ს. ბაქარაძე,* უ. როემერი** ი. პერსიანოვ-დუბროვი***
* საჩხერეს რაიონული საავადმყოფო, სამედიცინო კავშირი “დოსტაქარი”
** მიუნხენის გროსჰადენის ჰოსპიტალი, ლუდვიგ- მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, პედიატრიული განყოფილება, მიუნხენი, გერმანია
*** ფირმა „Philips“ –ის წარმომადგენელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში
საკითხის აქტუალობა: 3 განზომილებიანი ტრანსთორაკალური ექოკარდიოგრაფიის (3D TTE) წარმოადგენს ახალ, პერსპექტიულ მეთოდს ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში. მისი დიაგნოსტიკური პოტენციალი მრავალ კვლევაში იყო დემონსტრირებული (1-8). ჩატარებულმა კვლევებმა ნათლად აჩვენა, რომ ამ მეთოდს გააჩნია შესაძლებლობა გულის სხვადასხვა დაავადებებისას მოგვცეს დამატებითი, როგორც თვისობრივი ასევე რაოდენობრივი ინფორმაცია-სტანდარტულ 2 განზომილებიან ტრანსთორაკალურ ექოკარდიოგრაფიასთან (2D TTE) შედარებით. ახალი ტექნოლოგიით დამზადებული ულტრაბგერითი აპარატის გამოყენებით, საჩხერეს რაიონის საავადმყოფოს ექოკარდიოგრაფიული ლაბორატორიაში 2004-2005 წლებში ჩატარდა პილოტური კვლევა რომლის მიზანი იყო 3D TTE-ს ძირითადი დიაგნოსტიკური შესაძლებლობის და შეზღუდვების დადგენა, მისი ყოველდღიურ პრაქტიკაში გამოყენების მართებულობის შეფასება, მისი შედარება სტანდარტული 2D TTE-ს დიაგნოსტიკურ პოტენციალთან>>>
კვლევის მასალა და მეთოდები: ულტრაბგერითი აპარატი Sonos 7500 (Philips medical Systems)- წარმოადგენს მაღალი ტექნოლოგიის დანადგარს, რომელიც გარდა სტანდარტული 2D TTE  მოწყობილებისა შეიცავს 3D გამოსახულების მიღებისათვის საჭირო პროცესორს და კომპიუტერულ პროგრამას.
 გამოსაკვლევი ჯგუფი შედგებოდა 57 პაციენტისგან (39 მამრობითი სქესის და 18 მდედრობითი სქესის), მათგან 18 იყო 12 წლამდე ასაკის ბავშვი. Gგამოკვლეულთა ასაკი მერყეობდა 2-69 წლამდე (45±22). ყველა პაციენტს 3D TTE ექოკარდიოგრაფია უტარდებოდა 2D  TTE გამოკვლევის შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტების კვლევა ხდებოდა ტრანსეზოფაგული ექოკარდიოგრაფიით (TEE).
3D TTE მიღებული გამოსახულებები და გაკეთებული დასკვნები შესადარებლად ეგზავნებოდათ, 3D TTE -ში ფართო გამოცდილების მქონე სპეციალისტებს მიუნხენსა და ჰამბურგში და მათთან ერთად ხდებოდა შედეგების საბოლოო შეჯამება.
საჭიროების შემთხვევაში, 3D TTE-ის მონაცემები, ულტრაბგერითი აპარატიდან გადატანილი იყო კომპიუტერულ სისტემაში (Tom-Tec, 4D cardio-view 1.2, Tom-Tec imaging Systems GmbH) ზომების, მოცულობებისა და ფართობების გამოსათვლელად. კვლევის თითოეულ შემთხვევაში 3D მონაცემები შემდგომში შედარებული იყო 2D TTE-ით მიერ მიღებულ შედეგებთან.
შედეგები და განხილვა: კვლევაში ჩართული პაციენტთა ექოგამოკვლევების ჩატარების კლინიკური ჩვენებები განაწილებული იყო შემდეგნაირად – სარქვლოვანი პათოლოგია -25, გულის თანდაყოლილი დეფექტები -12, თრომბული წარმონაქმნები გულის ღრუებში –3, მარცხენა წინაგულის მიქსომა –1, დილატაციური კარდიომიოპათია -4, გულის იშემიური დაავადება – 12 შემთხვევა.
მიღებული 3D გამოსახულებების ხარისხი ზოგადად იყო კარგი – ანალი-ზის ჩატარება შეუძლებელი იყო მხოლოდ 8% -ში.
ყველაზე ხშირად მონაცემების პოსტპროცესური დამუშავებისათვის გამოიყენებოდა ე.წ. “ელექტრული ვენტრიკულოტომია” რომელიც საშუალებას იძლეოდა მიტრალური და აორტის სარქველების ვიზუალირებისა იმ პოზიციებში, რომლიდანაც კარდიოქირურგი ათვალიერებს მარცხენა პარკუჭს სექციონირებისას. “ელექტრული ატრიოტომია”, რომელიც საშუალებას იძლევა მიტრალური სარქველის დინამიური გეომეტრიული სტრუქტურების დანახვისა, მარცხენა წინაგულის ღრუდან, და “ელექტრული აორტოტომია” რომლის საშუ-ალებითაც ხდება აორტის სარქველის დათვალიერება აორტის ფუძიდან.
3D TTE-ით მიღებული გამოსახულებები იძლეოდა დამატებით ინფორმა-ციას, განსაკუთრებით მიტრალური სარქველის ან ხელოვნური პროთეზის არსებობისას მიტრალურ პოზიციაში (n=7) და ტრიკუსპიდალურ პოზიციაში (n=3). ელექტრული ვენტრიკულოტომიიდან და ატრიოტომიიდან მიღებული ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევდა გაგვეკეთებინა სარქველის კარედების მორფოლოგიის და მათი ფუნქციური მდგომარეობების დეტალური ანალიზი. მიტრალური სტენოზის მქონე პაციენტებში დიასტოლური გუმბათი და სარქველის სტენოზირებული ხვრელის შეფასება ხდებოდა პირდაპირი “en face” ხედიდან, რაც აადვილებდა შევიწროებული მიტრალური ხვრელის ფართობის ზუსტად გამოთვლას, მიტრალური აფრების ნახლეჩების აღმოჩენას. მიტრალური სარქველის ფორმის 3D ანალიზი საშუალებას იძლეიდა გაგვეკეთებინა დიფერენციალური დიაგნოზი გულის იშემიურ დაავადებასა და დილატაციურ კარდიომიოპათიას შორის, მიტრალური უკმარისობის დროს. პაციენტებში, აორტის სარქველის დაავადებით (n=5), 3D TTE იძლეოდა აორტის სარქველების, სუბსარქვლოვანი აპარატის ანატომიის და ფუნქციის დეტალური ანალიზის გაკეთების შესაძლებლობას, რაც კარდიოქირურგს აძლევს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ოპერაციის წინა ქირურგიული გეგმის შედგენისას.
მიტრალური სარქველის პროლაფსის მქონე პაციენტთა ¾ ნაწილში 3D გამოსახულებები პროლაბირებული საგდულების სარწმუნო იდენტიფიკაცის საშუალებას გვაძლევდა. გამოზნექილი პროლაფსის სიდიდე კარგად ჩანდა, როდესაც კარედები დანახული იყო წინაგულების ღრუდან, პარკუჭების სისტოლის დროს. სამ შემთხვევაში, როდესაც მიტრალური სარქველის პროლაფსის დიაგნოზი საეჭვო იყო – 2D TTE მეთოდით მიღებულ გამოსახულებაში – 3D ექოკარდიოგრაფიის საშუალებით აღნიშნული დიაგნოზი კატეგორიულად იყო გამორიცხული, რადგან სისტოლის დროს არ აღინიშნებოდა კარედის გამოზნექილობა მარცხენა წინაგულის ღრუში. წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტის შემთხვევაში (ნ=5) “en face” რეკონსტრუცია საშუალებას გვაძლევდა დეფექტის ვიზუალირებისა მარჯვენა წინაგულიდან, რაც დიდად აადვილებდა დეფექტის ფორმისა და სიდიდის შეფასებას. ასეთივე შედეგები აღინიშნებოდა პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტების შესწავლისას (n=4) (8). ერთ შემთხვევაში, როდესაც 2D TTE  გამოსახულება ტოვებდა შთაბეჭდილებას მხოლოდ ერთი დეფექტის არსებობისა, 3D თთE საშუალებით აღწერილი იყო პარკუჭთაშუა ძგიდის მრავლობითი დეფექტი.
ფერადი დოპლერის მეთოდის გამოყენება, შერწყმული სივრცულ მორფოლოგიურ მონცემებთან, მიტრალური რეგურგიტაციის ყველა შემთხვევაში იძლეოდა დამატებით კლინიკური სახის ინფორმაციას. მეთოდი გვაძლევდა რე-გურგიტაციული ნაკადის წარმოშობის ზუსტ ლოკალიზაციას და მის ურთიერთმდებარეობას მოსაზღვრე სტრუქტურებთან. 3D ტექნიკით რეკონსტრუირებული რეგურგიტაციული ნაკადის შეფასება, გარდა აღწერილისა ხდებოდა გამოსახულებაზე არსებული თანდებული მორფოლოგიური სტრუქტურების მოცილების შემდეგ – რაც ნაკადის სრული მოცულობითი ფორმის და მისი გადაადგილების ზუსტი კოორდინატების განსაზღვრის საშუალებას გვაძლევდა. ამის გარდა ხდებოდა რეგურგიტაციული ნაკადის კონვერგენციული რეგიონის ფორმის შეფასება. 3D TTE  ერთ შემთხვევაში სივრცული ფერადი დოპლერის საშუალებით აღმოჩენილი იყო ორი დამოუკიდებელი რეგურგიტაციული ნაკადი, როდესაც 2D ფერადი დოპლერით ამის გარკვევა შეუძლებელი იყო.  მეორე შემთხვევაში 3D ფერადი დოპლერის მეთოდის საშუალებით მიტრალურ პოზიციაში ხელოვნური სარქველის მქონე პაციენტში მოხერხდა რეგურგიტაციული ნაკადის გამოსვლის ადგილის იდენტიფიკაცია. კარდიოქირურგიული ოპერაციის შემდეგ დადასტურდა რომ დეფექტის ფართობი და ადგილმდებარეობა ზუსტად შეესაბამებოდა 3D TTE მიღებულ მონაცემებს. 3D თთE საშუალებით შესაძლებელი იყო გულის ღრუებში თრომბული მასების დაფიქსირება და მათი მოცულობითი ფორმების დეტალური აღწერა, და რაც მთავარია მარცხენა წინაგულის ყურში არსებული თრომბული მასის ვიზუალიზაცია. აღნიშნულ ფაქტს გააჩნია მნიშვნელოვანი კლინიკური ღირებულება მოციმციმე არითმიის მართვის შემთხვევებში.
აღსანიშნავია, რომ გულის იშემიური დაავედების მქონე პაციენტებში, 3D თთE მიერ დამატებითი ინფორმაციის მოცემა დამოკიდებული იყო მარცხენა პარკუჭის ფორმის, რემოდელირების ხარისხზე და ანევრიზმის არსებობაზე. მარცხენა პარკუჭის რთული, არასწორი გეომეტრიის ფორმის შემთხვევაში 3D TTE გვაძლევდა მნიშვნელოვან დამატებით ინფორმაციას. ზოგადად, 3D TTE გამოთვლილი მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია ერთი და იგივე პაციენტებში იყო სარწმუნოდ დაბალი ( 45.5 ±5.2% ვს 50.2, ±4.7%, პ<0.01) ვიდრე 2D TTE გამოყენების დროს, რაც შეესაბამება ლიტერატურის მონაცემებს (2, 3).
ჩვენს მიერ ჩატარებული პილოტური კვლევა მიეკუთვნება, იმ მცირერიცხოვან კვლევათა რიცხვს, სადაც აღწერილია 3D ექოკარდიოგრაფიით ჩატარებული კვლევათა შედეგები და პირველია საქართველოში. ჩვენი კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა იზრდება მის კლინიკაზე ორიენტირებული ხასიათის გამო.
ჩვენს კვლევაში ჩართვის კრიტერიუმები იყო შედარებით ზოგადი და ამდენად კლინიცისტებისათვის უფრო მისაღები. მიღებული შედეგების საფუძველზე შეიძლება გამოვთქვათ მოსაზრება, რომ 3D TTE წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს იარაღს პედიატრიულ და მოზრდილთა კარდიოქირურგიაში. რეალური დროის რეჟიმის 3D TTE მესამე განზომილება გვიადვილებს – პატარა, არასწორი ფორმის ობიექტების ვიზუალიზაციას, რომელთა პოვნა 2D TTE-თი გაძნელებულია.
მარცხენა პარკუჭის ჰემოდინამიკური პარამეტრების შეფასებისას 3D TTE გვაძლევს უფრო სარწმუნო მონაცემებს, ვიდრე 2D TTE-თი მიღებული შედეგები, და თავისი ინფორმაციულობით ახლოსაა მაგნიტური-ბირთვული რეზონანსის მეთოდით მოპოვებულ ინფორმაციასთან.
დასკვნები: ამრიგად ჩვენმა პილოტურმა კვლევამ დაადასტურა, რომ 3D TTE თავისი შესაძლებლობით აღემატება 2D TTE-ს პოტენციალს. მეთოდი არის პერსპექტიული კლინიკური იარაღი – რომლის საშუალებითაც ხდება 2D ექოკარდიოგრაფიით მიღებული ინფორმაციის გაფართოება იშემიური დაავადების, თანდაყოლილი მანკების, სარქვლოვანი დაავადებების და კარდიული მასების შესწავლისას.
3D TTE მეთოდის მთავარი შეზღუდვა არის რეალური დროის რეჟიმში რაოდენობრივი ანალიზის ჩატარების შეუძლებლობა. აგრეთვე, ახალი ტიპის, მოძრაობასთან დაკავშირებული არტეფაქტების არსებობა, ეკგ-ს სინქრონულად გამოყენების აუცილებლობა, უფრო ფართო გაბარიტების გადამწოდის არსებობა, რის გამოც შეიძლება შეიქმნას გამოსახულების მიღების პრობლემა ბავშვებში და ვიწრო ნეკნთაშუა სივრცის მქონე პაციენტებში.

ავტორები მადლობას უხდიან ბ-ნ პ. ქავთარიას, ბ-ნ მ. გაბისონიას, ქ-ნ ი. ენუქიძეს, ქ-ნ ნ. ჭიღლაძეს, ქ-ნ მ. გელბახიანს, ქ-ნ მ. ხელაძეს, ქ-ნ მ. წიგნაძეს და აგრეთვე საჩხერეს რაიონული საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ექიმებს თანამშრომლობისათვის.

 

სტატიის პრეზენტაციის სლაიდები:

 

 

 


ლიტერატურა:

  1. Yao J., Masani N.D., Cao Q.L. et al.: Clinical application of transthoracic volume-rendered threedimensional echocardiography in the assessment of mitral regurgitation. Am. J. Cardiol. 1998, 82 (2), 189-96.
  2.  2. Irvine T., Li X.N., Rusk R. et al.: Three dimensional colour Doppler echocardiography for the characterisation and quantification of cardiac flow events. Heart 2000, 84, Suppl 2, II2-6.
  3. Salustri A., Spitaels S., McGhie J. et al.: Transthoracic threedimensional echocardiography in adult patients with congenital heart disease. J. Am. Coll. Cardiol. 1995, 26, 759-67.
  4. Hibberd M.G., Chuang M.L., Beaudin R.A. et al.: Accuracy of three-dimensional echocardiography with unrestricted selection of imaging planes for measurement of left ventricular volumes and ejection fraction. Am. Heart J. 2000, 140, 469-75.
  5. Sugeng L., Weinert L., Lang R.M.: Left ventricular assessment using real time three dimensional echocardiography. Heart 2003, 89, Suppl 3, III29-36.
  6. Panza J.A.: Real-time three-dimensional echocardiography: an overview. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2001, 17, 227-35. – 13.
  7. Pepi M., Tamborini G., Pontone G. et al.: Initial experience with a new on-line transthoracic three-dimensional technique: assessment of feasibility and of diagnostic potential. Ital. Heart J. 2003, 4, 544-50.
  8. Hoch M,Roemer U, kozlik-Feldmann R, Huchs A, Netz H. Three dimensional echocardiography of ventricular septal defects. Images Pediatr Cardiol 2002;12:4-20

CLINICAL APPROBATION  OF THREE-DIMENSIONAL ULTRASOUND SYSTEM IN GEORGIA: ADVANTAGES AND LIMITATIONS

Malidze D., Bakaradze S., Roemer U.,** Persianov –Dubrov I.***

* Regional Hospital. Medical Unit ”Dostaqari” Sachkhere, Georgia . ** Department of Pediatric Cardiology, Grossharden Hospital, Munich,Germany. *** “Philips” medical Systems manager

The purpose of study was to evaluate the usefulness and limitations of real-time 3D transthoracic (RT 3D TTE) in daily routine practice in republic of Georgia. The study group consisted of 57  patients, aged 2-69 years (mean 45±22years) with various cardiac conditions. All subjects underwent standard 2D TTE and RT 3D TTE  with the use of ultrasound system (Sonos 7500, Philips Medical Systems). Post-processing tools (TomTec system – 4D Cardio-view, RT 1.2). 3D reconstructions were particularly helpful in patients with valvular disease (n=25),   enabling detailed qualitative analysis of leaflets morphology and mobility and of the subvalvular apparatus. 3D TTE is useful in evaluating mechanical valvular prostheses, and for identification the location and severity of periprosthetic regurgitant flow (n=2). 3D color Doppler flow mapping enabled complete visualization of the regurgitant jets, providing information about jet origin and  geometry.  In cases of mitral prolapse (n=7) 3D TTE allowed identification of the prolapsing scallops mitral protuberance. En-face reconstructions of congenital diseases (n=11) were more effective than 2-D TTE in assessment of quantity, localization, size and shape of defects. In our experience, RT-3D echo yielded important additional information about cardiac masses (n=4). 3D TTE systems permit accurate measurment and getting additional information about LV volumes and ejection fractions (n=12),  espacially in case of  LV remodeling. In conclusion qualitative and quantitative evaluation of cardiac pathology by 3D appears superior to conventional 2D techniques. 3D provides incremental information in patients with ischemic heart disease, congenital lesions, cardiac masses, and valvular disease. 3D may play a role in designing reconstructive cardiac surgical procedures. ECG and respiratory gating, motion artifacts, time consuming offline reconstruction are the main limitation of the currently available system.

ავტორი :დოქტორი დავით მალიძე. საავტორო უფლებები დაცულია. სტატიის გადასაბეჭდად მიმართეთ 5994293203

 

ორსულობა და გულის შეკუმშვათა სიხშირე

ორსულობა და გულის შეკუმშვათა სიხშირე

ორსულობა, ტაქიკარდია, ბრადიკარდია

ჯანმრთელი ადამიანის გულის შეკუმშვათა სიხშირე წუთში 60-80 დარტყმას შეადგენს. ორსულობის პერიოდში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე იცვლება პულსის ნორმაც.

გულის შეკუმშვათა სიხშირის ცვლა ხდება ორსულობის პირველივე პერიოდში, მაშინ როდესაც იწყება ორგანიზმის ჰორმონალური გარდაქმნა.

ძლიერი ტოქსიკოზის დროს პულსის ცვალებადობა განსაკუთრებით თვალშისაცემია.

ორსულობის პერიოდში ჯანმრთელი ორსულის პულსმა შეიძლება შეადგინოს წუთში 100-110 დარტყმა, თუ პულსი მუდმივად ამ მაჩვენებელზე მეტია, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს.

ორსულობის მე-12 კვირიდან ორსულის პულსის ნორმა შეადგენს წუთში 80-90 დარტყმას.

ორსულობის 28-ე კვირიდან ორსულის პულსმა შეიძლება შეადგინოს წუთში 120 დარტყმა

პულსის სიხშირის გაზრდას მედიცინაში ტაქიკარდია ეწოდება. ტაქიკარდიამ ზიანი შეიძლება მიაყენოს ადამიანს ჩვეულ მდგომარეობაში. ორსულობის პერიოდში გულის შეკუმშვათა ზრდამ არ შეიძლება გამოიწვიოს გართულება ქალისთვის ან ნაყოფისთვის. ეს მოვლენა სრულიად ნორმალურია, ხოლო მშობიარობის შემდგომ პულისის სიხშირის შემცირება ხდება თავისთავად.

მაგრამ, უნდა გაითვალისწინოთ რომ თუ ტაქიკარდიას თან ახლავს ღებისნების შეგრძნება ან პირღებინება, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოთ ექიმს.

ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ თუ ქალს ორსულობამდე გულ-სისხლძარღვოვანი რაიმე სახის პათოლოგია აღენიშნებოდა, ორსულობის პერიოდში აუცილებელია განსაკუთრებული კონტროლი და პულსის ცვლილებების შესახებ ექიმის ინფორმირება.

არის შემთხვევები, როცა ორსულობის დროს გულის შეკუმშვათა სიხშირე მცირდება, რასაც ბრადიკარდია ეწოდება. ჩვეულებრივ, ასეთი მდგომარეობა დისკომფორტის გამომწვევი არ არის და საშიშ ფაქტორს არ წარმოადგენს. მაგრამ თუ პულის სიხშირე წუთში 60 დარტყმაზე დაბლა ჩამოვა, ასეთ შემთხვევაში ვითარდება თავბრუსხვევა, გულისწასვლა, არტერიული წნევის დავარდნა. ასეთ შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ ექიმს.

ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების (აოაკ) გამოყენება მწვავე კორონარული სინდრომების დროს

ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების (აოაკ)  გამოყენება მწვავე კორონარული სინდრომების დროს

ახალი ორალური ანტიკოაგულანტები, მწვავე კორონარული სინდრომი, აპიქსაბანი, დაბიგატრანი, რივაროქსაბანი, ATLAS-2, პროტეაზა აქტივირებული რეცეპტორი, ატოპაქსარი, პრასუგრელი, ტიკაგრელორი, new oral anticoagulants,   PAR 1 antagonists

ავტორი :დოქტორი დავით მალიძე. საავტორო უფლებები დაცულია. სტატიის გადასაბეჭდად მიმართეთ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

აოაკ პრეპარატებს  როგორც ძირითად (ორმაგ ანტიკოაგულაციურ) თერაპიაზე დამატებულ საშუალებებს შეუძლიათ შეამცირონ მწვავე კორონარული სინდრომის მქონე პაციენტებში, თრომბოზის განვითარების რისკი, მაგრამ საფუძვლიანად გასათვალისწინებელია მათი უნარი გაზარდოს სისხლდენები.>>>  აოაკ  სხვადასხვა, თვით ერთი და იმავე  ჯგუფის პრეპარატის მოქმედების შედეგებიც კი სხვადასხვაა. ორი პრეპარატი იყო შესწავლილი დიდ კვლევებში. აპიქსაბამის გამოყენება გამოდგა წარუმატებელი იშემიური მოვლენების განვითარების პროფილქტიკაში,  APPRAISE-2, კვლევაში, ხოლორივაროქსაბანის დაბალი დოზების გამოყენება იყო წარმატებული ATLAS-2, კვლევაში.

მაგრამ ორივე კვლევაში ადგილი ჰქონდა ინტრაკრანიალური სისხლდენების გახშირებას, როდესაც ახალი პრეპარატები დამატებული იყო სტანდარტულ ანტითრომბოციტულ თერაპიას. კვლევის ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ისეთი ახალი ანტითრომბოციტური პრეპარატების გამოყენება, როგორიცაა პრასუგრელი (Effient®, Daiichi sankyo) და ტიკაგრელორი, BRILINTA®, AstraZeneca Pty Ltd) იწვევენ იშემიური მოვლენების შემცირებას, კლოპიდოგრელთან შედარებით მწვავე კორონარული სინდრომების დროს, მაგრამ ამასთანავე  (30%)–ით ზრდიან  სისხლდენებს. ევროპელი კარდიოლოგების კომენტარის მიხედვით: შესაძლოა კომბინაცია კლოპიდოგრელი/ასპირინი, უკვე მოძველდა და პრასუგრელმა და ტიკაგრელორმა უნდა შეცვალოს კლოპიდოგრელი. რაც შეეხება დაბიგატრანს, ის ჯერ ჯერობით მთლიანად შესწავლილი არ არის მწვავე კორონარული სინდრომების მკურნალობაში.

აოაკ პრეპარატებს  როგორც ძირითად თერაპიაზე დამატებულ საშუალებებს შეუძლიათ შეამცირონ მწვავე კორონარული სინდრომის მქონე პაციენტებში, თრომბოზის განვითარების რისკი, მაგრამ საფუძვლიანად გასათვალისწინებელია მათი უნარი გაზარდოს სისხლდენები. აოაკ  სხვადასხვა, თვით ერთი და იმავე  ჯგუფის პრეპარატის მოქმედების შედეგებიც კი სხვადასხვაა. დარექსაბანი და აპიქსაბანი  ზრდის სისხლდენების სიხშირეს, ამიტომ დარექსაბანი ამოღებული იქნა ხმარებიდან.

PAR 1 ანტაგონისტი (პროტეაზა აქტივირებული რეცეპტორი) ვორაპაქსარი ისევე როგორც აპიქსაბანი  ზრდის სერიოზული სისხლდენების სიხშირეს მწვავე კორონარული სინდრომის (მკს) პაციენტებში, თან ამავე დროს არ ამცირებს იშემიური მოვლენების სიხშირეს.  ატოპაქსარი აუმჯობესებს მიოკარდიუმის იშემიის სუროგატული გამოვლინებების პროფილაქტიკას,  სერიოზული სისხლდენების გახშირების გარეშე, მაგრამ საჭიროა დიდი კვლევების ჩატარება რათა ეს პრეპარატი გამოიცადოს პაციენტებში, იშემიური მოვლენების შემცირების უნარინობაში. როგორც ჩანს აოაკ პრეპარატებიდან ყველაზე დიდ სარგებელს იღებენენ პაციენტები, რომლებსას გააჩნიათ თრომბიზის განვითარების მაღალი რისკი. პაციენტებში თირკმელებისა და ღვიძლის ფუნქციების გაძლიერებული მონიტორინგით, და შესაძლოა თრომბოციტების ფუნქციის ტესტებით, შესაძლოა მოვახდინოთ იმ პირთა იდენტიფიცირება, რომლებსაც გააჩნიათ სისხლდენების განვითარების მცირე რისკი.

ამგვარად სპეციალისტთა ვარაუდით მწვავე კორონარული სინდრომების დროს აოაკ–ს დანიშვნის რეკომენდაციები, არც ისე ოპტიმისტურია. მათი გამოყენებაშესაძლებელია მწვავე კორონარული სინდრომების დროს იმ პაციენტებში, რომლებსაც გაჩნიათ თრომბოზის განვითარების მაღალი და სისხლდენების განვითარების დაბალი რისკი. სპეციალისტები ასევე ვარაუდობენ რომ შესაძლებელი იქნება მათი დანიშვნა მწვავე კორონარული სინდრომის  საწყისი თერაპიის ვადის გასვლის შემდეგ. ე.ი. როდესაც იშემიური მოვლენიდან გასულია 1 წელი. 

Abstract: Coronary artery disease (CAD) is a leading cause of morbidity and mortality worldwide with a prevalence that has now reached pandemic levels as a consequence of the rapid modernization of the developing world. Its presentation as an acute coronary syndrome (ACS) is a frequent reason for hospital admission and of profound implications for personal, societal and global health. Despite improvements in the management of ACS with anti-platelet and anticoagulant therapy and revascularization techniques, many patients continue to suffer recurrent ischemic events. The need to reduce future cardiovascular events has led to the development of novel therapies to prevent coronary thrombosis, targeting thrombin-mediated pathways. These include direct Xa inhibitors (apixaban, rivaroxaban and darexaban), direct thrombin inhibitors (dabigatran) and PAR 1 antagonists (vorapaxar and atopaxar). This article critically reviews the comparative mechanisms of action, the risks and benefits, together with the clinical evidence base for the use of these
© 2014

სტატია ადაპტირებულია საიტიდან :http://anticoagulation.amjmed.com/Content/PDFs/Costopoulos-Novel.pdf

ავტორი :დოქტორი დავით მალიძე. საავტორო უფლებები დაცულია. სტატიის გადასაბეჭდად მიმართეთვტორი :დოქტორი დავით მალიძე. საავტორო უფლებები დაცულია. სტატიის გადასაბეჭდად მიმართეთ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების გამოყენება არასარქვლოვანი გენეზის წინაგულთა ფიბრილაციის დროს

ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების გამოყენება არასარქვლოვანი გენეზის წინაგულთა ფიბრილაციის დროს

ახალი ორალური ანტიკოაგულანტები, წინაგულთა ფიბრილაცია, აპიქსაბანი, რივაროქსაბანი (ქსარელტო), დაბიგატრანი, თრომბოემბოლიზმი

 

ESC წინაგულთა ფიბრილაციის ახალ 2012 წლი დამატებით რეკომენდაციებში აღნიშნულია, რომ თუ პაციენტი წინაგულთა ფიბრილაციის დროს,  თრომბოემბოლური მოვლენების პროფილაქტიკისათვის, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იღებს ვარფარინს და მისი საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობა (სნთ), ანუ INR, კარგად კონტროლირდება, ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების (აოაკ) : დაბიგატრანის, რივაროქსაბანის (ქსარელტოს) და აპიქსაბანის დანიშვნა ნაკლებად გამართლებულია. გარდა ამისა ვარფარინის დანიშვნა უფრო გამართლებულია იმ პაციენტებში რომლებიც ვერ იტანენ აოაკ–ს, აქვთ თირკმლის ფუნქციის დარღვევები და ისეთი მდგომარეობები, რომლებიც მოითხოვენ ინტენსიურ მონიტორინგს.>>>

ძირითადი კონტიგენტი, რომლებიც საჭიროებენ ახალი ანტიკოაგულაციური პრეპარატებით მკურნალობას –არის პაციენტები, რომელთაც აოაკ–ენიშნებათ პირველად, მიზნობრივი INR–ს მიღწევა შეუძლებელია, გააჩნიათ ინტრაკრანიალური სისხლდენების მაღალი რისკი, მათ შორის პაციენტები არაკონტროლირებადი არტერიული წნევით. აოაკ მკურნალობის სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება დაბალი რისკის პაციენტები, რომლებსაც არ მიუღიათ ვარფარინი.

ამ პაციენტებთან დაკავშირებით ევროპელი ექსპერტების აზრი ასეთია: „არსებობს აზრი, რომ ასპირინის გამოყენება დაბალი რისკის მქონე პაციენტებში შესაძლოა ისეთივე  წარმატებული იყოს, როგორც ვარფარინის, მაგრამ ეს დაუსაბუთებელი აზრია. ვარფარინი შედარებით უფრო ეფექტურია ინსულტების თავიდან აცილებაში ასპირინთან შედარებით, თვით დაბალი რისკის მქონე პაციენტთა ჯგუფშიც. მეორე მხრივ დაბალი რისკის მქონე პაციენტები, არც ისე ხალისით იღებენ ვარფარინს, რადგან არ სურთ გამუდმებით აკონტროლონ INR. ამ შემთხვევაში ახალი ორალური ანტიკოაგულანტები  წარმოადგენს საუკეთესო არჩევანს, რადგან მათ არ ჭირდებათ INR კონტროლი.

ქვემოთ მოცემულია  წინაგულთა ფიბრილაციის ESC 2012 წლის დამატებითი რეკომენდაციების სლაიდები  რომელიც ეხება ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების, არასარქვლოვანი გენეზის წინაგულთა ფიბრილაციის დროს გამოყენებას.

ავტორი :დოქტორი დავით მალიძე. საავტორო უფლებები დაცულია. სტატიის გადასაბეჭდად მიმართეთ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login icon

ძებნა

მენიუ