არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობის გადაუჭრელი პრობლემები